Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Sedert 1991 geldt in Nederland de wet op de lijkbezorging. Hierin is geregeld wat er met een lichaam gebeurt na overlijden. Er staat in dat iemand bij leven de wens te kennen kan geven dat het lichaam na overlijden niet wordt begraven of gecremeerd, maar ter beschikking wordt gesteld aan de wetenschap. Hiermee leveren zij een grote bijdrage aan het wetenschappelijk opleiden van studenten.

Wilsbeschikkingsformulier

Indien u uw lichaam na uw overlijden ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap moet u bij leven een wilsbeschikkingsformulier opstellen. Deze moet met de hand geschreven zijn en worden voorzien van datum en handtekening. Nabestaanden kunnen dit dus niet voor u regelen!

Met dit codicil kunt u zich aanmelden bij het anatomisch instituut van één van de universitaire ziekenhuizen, zoals bijv. het Erasmus Medisch Centrum. U kunt per telefoon (010-4132582) of per mail (terbeschikkingsteeling@erasmusmc.nl) hier informatie inwinnen.

Dit codicil zal worden bewaard op het anatomisch instituut, maar u en uw huisarts zullen er ook een kopie van ontvangen.

Geen garantie dat uw lichaam wordt gebruikt

Ook als u ingeschreven staat is dat geen garantie dat uw lichaam wordt gebruikt voor de wetenschap. Ieder ziekenhuis heeft het recht uw lichaam te weigeren.

Dat  kan zijn indien:

  • het lichaam ernstig is verminkt als gevolg van een ongeval of indien er sprake is van een besmettelijke infectieziekte.
  • het lichaam niet binnen 24 uur bij de afdeling anatomie van het ziekenhuis is
  • het ziekenhuis op dat moment geen lichaam nodig heeft.
  • bij overlijden in het buitenland
  • bij extreem overgewicht

Wat gebeurt er met de stoffelijke resten

Het ziekenhuis zorgt ervoor dat de stoffelijke resten van uw lichaam, na conservering en ontleding, anoniem worden gecremeerd. Het is goed dat u beseft dat de nabestaanden hier niet bij betrokken zijn.

Kosten aan het ter beschikkingstellen

Alle kosten van het moment dat de overledene wordt binnengebracht in het ziekenhuis, en ook de crematie van de overledene als het lichaam niet meer wordt gebruikt, zijn voor het ziekenhuis. De kosten van het doen van aangifte en soms ook de kosten voor het vervoer naar het ziekenhuis zijn voor de erfgenamen. Het is wenselijk om vooraf te informeren of, als u een uitvaartverzekering hebt , deze verzekering de kosten dekt.

Indien ziekenhuis uw lichaam weigert

Dit betekent dus dat de nabestaanden alsnog verantwoordelijk zijn voor de kosten van de gehele uitvaart..

Anja van Heeswijk Uitvaartzorg

De uitvaartondernemer vraagt bij de Burgerlijke Stand een Verlof tot Ontleding aan en zal tevens zorgdragen voor het doen van aangifte van overlijden. Het lichaam moet zo snel worden overgebracht omdat het moet worden geconserveerd. Het vervoer gebeurt meestal met een gewone rouwauto.

Wanneer het stoffelijk overschot wordt opgehaald moeten de volgende bescheiden gereed liggen:

  • Trouwboekje, indien van toepassing. Dit wordt, na raadpleging door de Burgerlijke Stand, teruggezonden aan de nabestaanden.
  • Verklaring van een natuurlijke dood, opgemaakt door een arts. (A/B-formulier)
  • Exemplaar van de wilsbeschikking.

Uitvaart zonder stoffelijk overschot

Wanneer men een lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap wordt het lichaam zo snel mogelijk naar het ziekenhuis overgebracht en is er dus meestal geen tijd voor een passend afscheid.

Anja van Heeswijk Uitvaartzorg kan, indien gewenst,  zorgen dat, in overleg met de nabestaanden, een afscheid zonder stoffelijk overschot voor de nabestaanden wordt georganiseerd, waarbij met passende muziek, mooie foto’s en enkele sprekers herinneringen worden gedeeld.

UMCG / Groningen

UMCG / Groningen

LUMC / Leiden

LUMC / Leiden

UA / Antwerpen

UA / Antwerpen

UGent / Gent

UGent / Gent

Radboudumc / Nijmegen

Radboudumc / Nijmegen

EMC / Rotterdam

EMC / Rotterdam

UMCU / Utrecht

UMCU / Utrecht

AZM / Maastricht

AZM / Maastricht

Amsterdam UMC

Amsterdam UMC

UHasselt / Hasselt

Beeldmerk_Anja-van-Heeswijk-Uitvaartzorg