Corona

Corona en afscheid nemen…

Anja van Heeswijk uitvaartzorg vindt de begeleiding van nabestaanden en ook een respectvolle afscheidsbijeenkomst van groot belang. Als gevolg van het Coronavirus zijn in de uitvaartbranche strenge maatregelen genomen om besmetting tijdens een afscheid te voorkomen. Wij houden de informatie van het RIVM, de crematoria, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en de branche heel goed in de gaten.

Op dit moment is het zo dat bij uitvaarten in zowel crematoria, als aula’s en op begraafplaatsen niet meer dan 30 genodigden aanwezig mogen zijn en dat iedereen tenminste 1½ meter afstand bewaard tot elkaar *.

Wat betreft de verzorging gelden ook strikte regels maar er kan nog steeds thuis of op locatie verzorgd worden. Wij kunnen ook nog steeds uw dierbare thuis voor u opbaren als u dat wenst. Wij zullen blijven zoeken naar een vorm van een veilige situatie in de verzorging maar natuurlijk ook in de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van het afscheid van uw dierbare.

We beseffen allemaal in de branche dat afscheid moeten nemen in een situatie als deze voor u als nabestaande heel erg moeilijk is. Ik zal u zoveel mogelijk handvatten aanreiken om het afscheid van uw dierbare, ondanks de Coronamaatregelen zo goed mogelijk voor u te regelen.

*overigens kan dit per crematorium of locatie verschillen.

Info RIVM m.b.t. de uitvaartbranche