Begraven

Begraven

Begraven of cremeren?

Na een overlijden wordt men al snel voor de keuze geplaatst van begraven of cremeren. Ik merk dat deze keuze vaak al wel gemaakt is en dat de nabestaanden dit weten. Maar stel dat u de wens van de overledene niet weet? Dan kunt u als nabestaande zelf bepalen waar u zich het prettigst bij voelt.

Begrafenis

Het begraven van een overledene mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden.

Op de begraafplaats worden twee types graven onderscheiden.

Een particulier graf

Hierbij bepaalt de rechthebbende van het graf wie er in begraven wordt. Men is geen directe eigenaar maar rechthebbende. Men koopt het “uitsluitend recht op een graf” zoals dat wettelijk is geformuleerd. Men is dus geen eigenaar van het graf of de grond. De grafrechten worden betaald aan de eigenaar van de begraafplaats, in Leerdam is de gemeente Vijfheerenlanden eigenaar van Algemene Begraafplaats. De gemeente geeft de particuliere graven uit voor 20 of 30 jaar. Verlenging is vrijwel altijd mogelijk. Het onderhoud van de begraafplaats en het schoonhouden van de graven wordt door de gemeente Vijfheerenlanden verzorgd en is opgenomen in de prijs van het grafrecht.

Een algemeen graf

De beheerder van de begraafplaats wijst het algemene graf toe aan de nabestaanden. Er zijn voorschriften voor het plaatsen van een grafsteen omdat de ruimte beperkt is. Algemene graven worden in principe geruimd na de minimale wettelijke termijn van 10 jaar grafrust nadat de overledene is bijgezet. Daarom is een algemeen graf ook goedkoper dan een particulier graf. Nabestaanden hebben vrijwel nooit recht op verlenging van de huur.  Herbegraven in een eigen graf is na ruiming vaak wel mogelijk.

Waarin verschilt begraven van cremeren?

– Men kan een graf bezoeken. Het is een plek waar je naar toe kunt gaan om de overledene te bezoeken.
– Begraven is over het algemeen duurder omdat u grafrechten betaalt en omdat u een grafmonument nodig heeft.
– Deze grafkosten kunnen worden afgekocht voor een bepaalde periode. Na deze periode kunnen de grafrechten worden verlengd.
– Een graf heeft onderhoud nodig. Het onderhoud verschilt per begraafplaats. U kunt ook iemand hiervoor inhuren, bijvoorbeeld Cairns Grafsteenonderhoud.
– U kunt kiezen uit verschillende soorten graven, zoals een particulier zandgraf of grafkelder of een algemeen graf.

Afscheid nemen op een natuurbegraafplaats

En heeft u wel eens gedacht aan natuurbegraven? Weer één worden met de natuur dat is voor sommige onder ons een mooie gedachte. Een natuurlijke begraafplaats midden in het bos of een waterrijk gebied met stuwwallen en een weids uitzicht klinkt mij behoorlijk natuurlijk en lieflijk in de oren. En voor sommigen onder ons is het een prettig idee om in de schoonheid van de natuur hun laatste rustplaats te vinden.

Anja van Heeswijk Uitvaartzorg